Rozhodnutí patří do rukou rodičů ...

… stejně tak, jako odpovědnost za život jejich dětí!

Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Třebíč , Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, ve spolupráci  s opatrovnickými soudci Okresního soudu v Třebíči a odbornými pracovníky spolku TREMEDIAS aktuálně zavádějí do svých postupů práce s rozcházejícími se rodiči principy tzv. Cochemské praxe.

Cochemská praxe dbá na funkční řešení sporů mezi rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni. Jedná se o koordinovaný postup  aktivní spolupráce všech profesí účastnících se opatrovnického sporu. Jeho  cílem je vrátit rozhodování o životě dětí a jeho rodiny do rukou samotným rodičům.

Rodičům se projevuje respekt a uznání jejich rodičovské role. Je připomínáno, že pro dítě jsou důležití oba rodiče a to i po rozpadu jejich rodiny. Dětem dává tento přístup možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají a odborníkům přináší platformu aktivní spolupráce s cílem maximálního posílení rodičovských kompetencí.

Zavádění a nastavení interdisciplinární spolupráce subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu je spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566.

 

Informace o průběhu řízení

Informace formou krátkého videa

Leták pro rodiče.jpg

Rodičovský plán

  
 
 

Vzory návrhů k soudu v opatrovnickém řízení

Návrh na zahájení řízení o snížení výživného.doc
Návrh na zahájení řízení o úpravu styku.doc
Návrh na zahájení řízení o změnu péče a výživy.doc
Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného.doc
Návrh na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí nežijí-li rodiče spolu (nesezdaní rodiče).doc
Návrh na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu manželství.doc
 

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 13:00

 

Adresa:

Městský úřad Třebíč

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Masarykovo nám. 116/6

674 01 Třebíč

 

Fax na oddělení: 568 896 373

ID datové schránky: 6pub8mc

IČ: 00290629